در محرم سال 1357، مردم با توسل به شیوه ای تازه به مبارزه با رژیم پرداختند؛ در تمام شب های این ماه، مردم بر فراز بام خانه ها، بانگ «الله اکبر» سر دادند.

ساواک در گزارشی در این باره نوشت: «عوامل مخالف و قشریون مذهبی طی دو شب گذشته موفق گردیدند در تهران با تحریک احساسات مذهبی توده مردم، وضعیتی را ایجاد کنند که مقررات ساعات منع عبور و مرور عملاً نقض و حتی موجبات درگیری مستقیم مردم با مامورین فراهم آید. روند این تاکتیک نشان می دهد در شب های آینده چنانچه اقدام موثری از جانب دولت صورت نگیرد، این تشنج وسعت بیشتر و خطرناک تری پیدا خواهد کرد.»

در این گزارش تصریح شده بود: «این حرکت در شب هنگام مورخه 11 / 9 / 57 بعد بیشتری داشته و تقریباً اکثریت شهر تهران را فراگرفته است. بانگ تکبیر مردم در پشت بام ها بیانگر واقعیت هائی است که دولت باید برخورد قاطع با آن داشته باشد.»