رسول الله صلّی الله علیه و آله.
منبع : الکافي , جلد۱ , صفحه۴۶.

حدیث :

الفقهاء أمناء الرسل ما لم یدخلوا في الدنيا... .

ترجمه حدیث :

فقهاء امانت داران پیامبرانند مادامی که در دنیا وارد نشدند.

موضوع :
ارسال نظر