چهاردهمین پیش نشست کنگره علمی امناء الرسل

تاریخ انتشار : 1400/5/10
بازدید : 194
زمان انتشار : 08:47:00

چهاردهمین پیش نشست کنگره علمی أمناء الرسل برگزار میگردد.

موضوع: احیاء و توسعه وقف، ضرورت اساسی حوزه ها

استاد: دکتر مجتبی نوروزی، استادیار دانشکده علوم قرآنی مشهد

زمان: سه شنبه 1400/05/12 ساعت 17:00

مکان: دانشکده علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده مشهد)

لینک پخش زنده: http://82.99.217.99/mashhad

موارد مرتبط
ارسال نظر