پانزدهمین پیش نشست علمی کنگره امناء الرسل

تاریخ انتشار : 1400/6/2
بازدید : 148
زمان انتشار : 12:29:00

پانزدهمین پیش نشست کنگره علمی أمناء الرسل برگزار میگردد.

موضوع: انتظارات تعاملی از مراکز پژوهشی قرآنی حوزه های قم و نجف

استاد: دکتر نصرالله شاملی، استاد تمام دانشگاه اصفهان

زمان: شنبه 1400/06/06 ساعت 10:00

مکان: دانشکده علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده زاهدان)

لینک پخش زنده: meet.quran.ac.ir/zahedan

موارد مرتبط
ارسال نظر