نوزدهمین پیش نشست کنگره علمی امناء الرسل

تاریخ انتشار : 1400/7/26
بازدید : 72
زمان انتشار : 11:38:00

نوزدهمین پیش نشست کنگره علمی أمناء الرسل برگزار میگردد.

موضوع: بانوان عالمه شیعه و انتظارات و توقعات در نقش آفرینی دانشی

استاد: خانم بهجت پور

زمان: چهارشنبه 1400/07/28 ساعت 08:00 تا 10:00

لینک وبینار: https://ac.whc.ir/rvsihppbzd5d

موارد مرتبط
ارسال نظر