بیست و چهارمین پیش نشست علمی کنگره امناء الرسل

تاریخ انتشار : 1400/9/4
بازدید : 24
زمان انتشار : 09:26:00

بیست و چهارمین پیش نشست کنگره علمی أمناء الرسل برگزار میگردد.

موضوع: دورالحوزات العلمیه فی رد الشبهات و الخروج من الفتن

اساتید: آیت الله محمدهادی یوسفی غروی

زمان: شنبه 1400/09/06 ساعت 20

نشست مجازی مدرسه علمیه ریحانة النبی شهرستان شادگان استان خوزستان

لینک پخش: https://online.lmskaran.com/ch/1999-20515-daneh.ir

موارد مرتبط
ارسال نظر