سومین نشست علمی کنگره امناء الرسل در عراق برگزار میگردد

تاریخ انتشار : 1401/1/20
بازدید : 93
زمان انتشار : 12:31:00

با مشارکت عتبات مقدس حسینی و علوی سومین نشست علمی کنگره امناء الرسل در عراق برگزار میگردد.

موضوع: پژوهشی پیرامون تلاش های علمی آیت الله سید محمد مهدی موسوی الخرسان

زمان: شنبه 7 رمضان 1443 از ساعت 20:30 
لینک حضور: https://qrco.de/bcvE4k

موارد مرتبط
ارسال نظر