بازدید : 900
ناشر : دلیل ما
محل نشر : قم - ایران
سال نشر : 1429
تعداد جلد : 14
صفحات : 349
کتاب 14 جلدی موسوعة إبن إدریس اثر ابی عبدالله محمد بن احمد بن ادریس العجلی الحلی معروف به ابن ادریس می باشد که شامل کتاب های مختلف در موضوعات فقهی، تفسیری و اعتفادی ست که توسط آیت الله محمد مهدی خرسان گردآوری و تحقیق شده است.
فایل های پیوستی
جلد اول
این فایل 82 بار دانلود شده است
جلد دوم
این فایل 67 بار دانلود شده است
جلد سوم
این فایل 59 بار دانلود شده است
جلد چهارم
این فایل 56 بار دانلود شده است
جلد پنجم
این فایل 62 بار دانلود شده است
جلد ششم
این فایل 57 بار دانلود شده است
جلد هفتم
این فایل 65 بار دانلود شده است
جلد هشتم
این فایل 60 بار دانلود شده است
جلد نهم
این فایل 59 بار دانلود شده است
جلد دهم
این فایل 58 بار دانلود شده است
جلد یازدهم
این فایل 58 بار دانلود شده است
جلد دوازدهم
این فایل 52 بار دانلود شده است
جلد سیزدهم
این فایل 53 بار دانلود شده است
جلد چهاردهم
این فایل 62 بار دانلود شده است