هجدهمین پیش نشست کنگره علمی امناء الرسل

تاریخ انتشار : 1400/6/28
بازدید : 131
زمان انتشار : 07:56:00

هجدهمین پیش نشست کنگره علمی أمناء الرسل برگزار میگردد.

موضوع: ابن عباس از دیدگاه آیت الله خرسان و مقایسه ای با نگاه های دیگر به ابن عباس

اساتید: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسنعلی نوروزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و ریاست دانشکده ملایر

زمان: دوشنبه 1400/06/29 ساعت 12:00 تا 13:00

لینک وبینار: https://meet.quran.ac.ir/malayer

موارد مرتبط
ارسال نظر